Klapy zwrotne z PVC stosowane są głownie w rurociągach grawitacyjnych o małych średnicach. Podstawowym zadaniem jest zabezpieczenie przed cofaniem się wody w systemach odprowadzenia wody deszczowej (odwodnienia dachów), oraz zabezpieczenia wewnątrz budynków.
 
Urządzenia przeciwzalewowe w budynkach
 
Konieczność stosowania tych urządzeń reguluje rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 (Dz.U.02.75.690) mówiące, że kanalizacja piwnic lub innych pomieszczeń poniżej poziomu zalewania może być wykonana tylko pod warunkiem zainstalowania w miejscach łatwo dostępnych urządzeń przeciwzalewowych, o konstrukcji umożliwiającej ich szybkie zamknięcie ręczne lub samoczynne, a w budynkach użyteczności publicznej – zamknięcie samoczynne.
 
© 2016 Wszystkie prawa zastrzeżone